top of page

Kirtan a Zpívání Manter: Cesta k Duchovnímu Spojení
Kirtan a zpívání manter jsou duchovní praktiky, které mají hluboké kořeny v hinduismu, ale stávají se stále populárnějšími po celém světě, jako způsob, k nalezení vnitřního klidu, k odstranění stresu a k dosažení duchovního spojení. Tyto praktiky často provádíme ve skupině, kdy účastníci společně zpívají posvátné písně nebo mantry. Pojďme se podívat na to, co kirtan a zpívání manter opravdu znamená a jak mohou přinést do našich životů, nejen, duchovní užitek.Kirtan: Zpívání s Oddaností


"Kirtan", slovo pocházející ze sanskrtu a znamená "opakovat" nebo "proslulý hlas", je hinduistický náboženský rituál spojený s bhakti jógou - cestou oddanosti k Bohu. Během kirtanu se zpívají posvátné písně nebo básně, které vyjadřují lásku a uctívání k různým formám božství. Účastníci zpívají texty, často v doprovodu hudebních nástrojů, jako harmonium, indické bubny (mridanga) a cimbály (kartals).


Kirtan má několik pozoruhodných aspektů. Za prvé, je to kolektivní zážitek, kdy se lidé sdružují, aby zpívali společně. Tato společná aktivita může vytvářet silný pocit komunity a vzájemného spojení. Za druhé, zpívání kirtanu může být velmi emocionální a intimní, což pomáhá účastníkům projevit svou oddanost a lásku k bohu/bohyni, vesmíru, vyššímu principu nebo jakkoliv jinak To chceme nazývat. Posluchači se často nechávají unést hudbou a texty, což může vést k hlubokému duchovnímu prožitku.Zpívání Manter: Zklidňující Hlas Duše


"Mantra" je zvuk nebo slovo, které se opakuje s určitým účelem. V hinduismu a dalších duchovních tradicích se mantry často používají jako prostředek k meditaci a duchovnímu růstu. Zpívání manter je jedním z hlavních způsobů, jak tyto mantry využít.


"Mantra", také slovo ze sanskrtu, můžeme přeložit jako kombinaci slov "man/manas", což znamená mysl, a "tra" znamená chránit nebo kontrolovat. Mantry tudíž slouží jako prostředek pro kontrolu nebo ochranu mysli hned uvedeme na pravou míru, že se tak děje:

  • zvnějšku: Ochrana a kontrola mysli před vnějšími vlivy, zejm. negativní ovlivňování společnosti a prostředí.

  • zevnitř: Ochrana a kontrola před myslí samotnou! A proč? Protože to je často právě naprosto neovladatelná mysl, která si vytváří komplikované životní scénáře.


Opakování manter může mít mnoho různých účinků. Zaprvé, to může pomoci utišit mysl a dosáhnout stavu meditace. Když se soustředíte na opakování mantry, vaše myšlenky se uklidňují, a můžete dosáhnout vnitřního klidu. Mantry mohou také mít léčebné účinky na tělo a mysl, snižují stres a napomáhají uvolnění.


Důležitým aspektem zpívání manter je i duchovní dimenze. Mnoho manter má hlubší význam a spojuje praktikujícího s vyšším vědomím. Zpívání těchto manter může přinést pocit spojení s universem nebo s božstvem, což může být velmi důležité pro duchovní rozvoj.Proč se to děje, proč na nás mají mantry takový vliv?


Zpěv manter je často spojen s významným vibračním aspektem, který má mít vliv na jedince, který je recituje. Tento vibrační aspekt je důležitý právě z hlediska vlivu na naše fyzické a energetické tělo a na naší mysl. Zde je několik klíčů k pochopení vibračního aspektu zpívání manter:


1. Zvukové vibrace: Mantry se skládají ze specifických zvuků, slabik nebo slov sanskrtu, které mají jedinečnou energetickou vibraci. Tyto vibrace mohou pozitivně ovlivnit tělo, mysl i ducha. Zásadní je právě sanskrt, který jako historický jazyk starověkého indického subkontinentu, byl předávám zejména ústně, právě jako mantry a indické sloky posvátných textů.


2. Tělesná rezonance: Při hlasitém nebo vnitřním recitování mantry vzniká v těle rezonance. Tuto rezonanci lze pocítit fyzicky, zejména v energetických centrech těla, která jsou v mnoha duchovních tradicích známá jako "čakry". Předpokládá se, že tato rezonance může pomoci uvolnit energetické blokády a obnovit rovnováhu.


3. Mentální soustředění: Nepřetržité opakování mantry vyžaduje intenzivní mentální soustředění. Tento stav soustředění může vést ke stavu meditace, kdy se mysl zbaví rušivých myšlenek a může dosáhnout stavu vnitřního klidu.


4. Univerzální rezonance: Někteří věří, že mantry mají spojení s univerzálními vibracemi nebo kosmickou energií. Opakování mantry by mělo být způsobem, jak se s těmito univerzálními vibracemi sladit a naladit se na vesmírný řád.


5. Přínosy pro zdraví: Vědecké studie zkoumaly zdravotní přínosy zpívání manter a naznačují, že může mít pozitivní vliv na snížení stresu, krevního tlaku a duševního zdraví.


Souhrnně lze říci, že vibrační aspekt zpívání manter je ústředním prvkem duchovních tradic, v nichž je tato praxe rozšířena. Předpokládá se, že zvukové vibrace manter mají schopnost ovlivňovat tělo, mysl a ducha, což vede k příznivým účinkům na fyzické a duševní zdraví i ke stavu rovnováhy a harmonie. Je třeba poznamenat, že individuální zkušenost se zpíváním manter se může u každého člověka lišit, a proto je důležité, aby ti, kdo se této praxi věnují, zažili její osobní účinky a zamysleli se nad nimi.


Závěrem


Kirtan a zpívání manter jsou nástroje, které nám mohou pomoci dosáhnout duchovního spojení a vnitřního klidu. Ať už se věnujete těmto praktikám ve skupině nebo sami, mohou vám přinést hluboký a obohacující zážitek. Zpívání posvátných písní a manter nám může pomoci projevit naši oddanost a lásku k vyššímu principu a posílit naši duchovní cestu. Nezáleží na tom, jaký náboženský nebo duchovní směr nás zajímá - kirtan a zpívání manter jsou otevřené všem a mohou přinést duchovní zisk každému, kdo je ochoten si je vyzkoušet.Příjemný poslech :)
84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page